Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Κολλέγιο της Ευρώπης και τους Έλληνες υποψήφιους, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένα ακαδημαϊκό κέντρο που στοχεύει στην προετοιμασία ατόμων για να εργαστούν και να ζήσουν σε ένα διεθνές περιβάλλον. Έχει πέντε προγράμματα σπουδών που καταλήγουν σε μεταπτυχιακό τίτλο και λειτουργεί σε δύο πανεπιστημιακούς χώρους, στη Bruges (Βέλγιο) και τη Natolin (Πολωνία).  Οι τομείς των μονοετών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι: Πολιτική Επιστήμη και Διοίκηση, Νομική, Οικονομικά καθώς και Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία στην ΕΕ. Και τα τέσσερα αυτά προγράμματα διδάσκονται στη Bruges. Το πέμπτο πρόγραμμα σπουδών είναι Διατμηματικό με αντικείμενο την Εσωτερική και Εξωτερική Διάσταση της ΕΕ και λειτουργεί στη Natolin.

Υποβολή αιτήσεων: Για την υποβολή αίτησης είναι απαραίτητα: Ένα καλό πτυχίο σε σχετικό αντικείμενο και η καλή γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2016. Πραγματοποιείται μια πρώτη επιλογή των υποψηφίων και ακολουθεί συνέντευξη, η οποία πραγματοποιείται στην Αθήνα, τον Απρίλιο / Μάιο από την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής έγγραφα συμπληρωμένα στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα:

1. Την Αίτηση του Κολλεγίου της Ευρώπης (συμπληρώνεται online).

2. Ένα βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές σας και η επαγγελματική σας εμπειρία.

3. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο) – Σε περίπτωση που αναμένετε το πτυχίο, παρακαλείσθε να το στείλετε μόλις το λάβετε.

4. Αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη).

5. Δύο συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές σας.

Δεν χρειάζονται περαιτέρω συνοδευτικά έγγραφα. Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν απουσιάζουν από το φάκελο της αίτησης σας συνοδευτικά έγγραφα και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στις σπουδές σας, η αίτηση σας δεν θα συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής.

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του Κολλεγίου της Ευρώπης αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). (ΦΕΚ Αρ. Φ. 130, 8 Ιουνίου 2007).

Οι αιτήσεις για το Κολλέγιο της Ευρώπης συμπληρώνονται και κατατίθενται  ηλεκτρονικά ενώ για την Ελληνική Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων αποστέλλονται με φάκελο στο ΕΛΙΑΜΕΠ στη διεύθυνση:

ΕΛΙΑΜΕΠ, Κολλέγιο της Ευρώπης, Βασ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα

Αιτήσεις που δεν θα κατατεθούν και με τους δύο τρόπους δεν θα γίνουν δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό για το Κολλέγιο της Ευρώπης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ματίνα Μεϊντάνη, τηλ: 210 360 7611

Πηγή:http://www.eliamep.grΥπο

 

Σχόλια