Πολύ συχνά ο προφορικός και γραπτός μας λόγος διανθίζεται από εκφραστικά λάθη, χωρίς να το συνειδητοποιούμε; Εσύ πόσα από αυτά κάνεις;

Επιμέλεια: Θανάσης Ξάνθος

 Ο σωστός εκφραστικός λόγος, δεν είναι απαραίτητος μόνο για να δίνει κύρος στον ομιλητή, αλλά και για να γίνονται τα λεγόμενά του κατανοητά. Τι σημασία έχει να μιλάς με στόμφο και παρρησία και τα μισά από αυτά που λες να είναι λάθος;

Στην καθημερινή μας ζωή, χρησιμοποιούμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις. Πιστεύεις ότι όλα αυτά που λες είναι σωστά; Λάθος. Αν παρατηρήσει τις εκφράσεις μας κάποιος που κατέχει άριστα την ελληνική γλώσσα, θα εντοπίσει αρκετά γραμματικά, συντακτικά αλλά και νοηματικά εκφραστικά λάθη. Πολλά από αυτά συγκεντρώσαμε και σας τα παραθέτουμε:

 • Σωστό: Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν.

Λάθος: Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν.

 • Σωστό: Αντίγραψε ό,τι βλέπεις.

Λάθος: Αντέγραψε ό,τι βλέπεις.

 • Σωστό: Περισσότεροι από έναν ή περισσότεροι του ενός.

Λάθος: Περισσότεροι από ένας.

 • Σωστό: Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά.

Λάθος: Με πολύ αγάπη, πολύ δουλειά.

 • Σωστό: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας.

Λάθος: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτου ηλικίας.

 • Σωστό: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων.

Λάθος: Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.

 • Σωστό: Ο επικεφαλής, του επικεφαλής.

Λάθος: Ο επικεφαλής, του επικεφαλούς.

 • Σωστό: Αυτές οι μέθοδοι, αυτές οι παράμετροι, αυτές οι ψήφοι.

Λάθος: Αυτοί οι μέθοδοι, αυτοί οι παράμετροι, αυτοί οι ψήφοι.

 • Σωστό: Η αναπληρώτρια διευθύντρια / υπουργός / γιατρός.

Λάθος: Η αναπληρωτής διευθύντρια / υπουργός / γιατρός.

 • Σωστό: Έχω απαυδήσει! (και «είμαι απηυδισμένος!»)

Λάθος: Έχω απηυδήσει!

 • Σωστό: Αποτείνομαι, μέλλοντας: Θα αποταθώ.

Λάθος: Θα αποτανθώ.

 • Σωστό: Η λέξη αυτή απαντά συχνά στον Όμηρο.

Λάθος: Η λέξη αυτή απαντάται συχνά στον Όμηρο.

 • Σωστό: Απολαύει της εμπιστοσύνης.

Λάθος: Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης.

 • Σωστό: Ασχολούμαστε, ασχολούμασταν.

Λάθος: Ασχολιόμαστε, ασχολιόμασταν.

 • Σωστό: Πριν από την έναρξη.

Λάθος: Πριν την έναρξη.

 • Σωστό: Οποιοσδήποτε, οτιδήποτε.

Λάθος: Ο οποιοσδήποτε, το ο,τιδήποτε.

 • Σωστό: Επαναλαμβάνω

Λάθος: Ξαναεπαναλαμβάνω

 • Σωστό: ψιλή κυριότητα (νομικός όρος)

Λάθος: υψηλή κυριότητα

 • Σωστό: αντεπεξέρχομαι

Λάθος: Ο λαός απέδειξε ότι ξέρει να ανταπεξέρχεται

 • Σωστό: ΄Οσο αφορά το θέμα αυτό

Λάθος: Όσο αφορά στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί μεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέμα αυτό

Σχόλια