Ιανουάριος. Η εποχή των εργασιών. Η εποχή που οι υπολογιστές παίρνουν φωτιά. Η υπομονή εξαντλείται και οι προσδοκίες των καθηγητών εκπληρώνονται.

Εισαγωγές, κεφάλαια και στο τέλος οι πηγές. Η βιβλιογραφία.

Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε έναν ευκολότερο τρόπο να τις συντάσσετε με όποια μορφή ή τύπο επιθυμείτε εσείς ή ο καθηγητής σας:

 1. https://www.citethisforme.com/ (HArcard, APA, MLA)
 2. http://www.easybib.com/ (MLA, APA, CHicago)
 3. http://www.citefast.com/ (APA)
 4. http://www.bibme.org/ (APA, MLA, Chicago, Turabian)
 5. http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/ (Harvard)
 6. http://www.harvardgenerator.com/ (Harvard)
 7. http://www.citationmachine.net/ (APA, MLA, Chicago, Turabian)
 8. http://www.ottobib.com/ ( APA, MLA, Chicago/Turabian, BibTeX, Wikipedia )
 9. http://www.calvin.edu/library/knightcite/ (MLA, APA, CHicago)
 10. http://www.citationcreation.com/ (MLA, APA, CHicago)
 11. http://www.formatgenerator.com/apa-annotated-bibliography-maker/ (APA)
 12. http://www.eturabian.com/turabian/index.html (Turabian)

 

MLA-Annotated-Bibliography-Format-520x245

 

Σχόλια