Προς όλους τους Αναγώστες μας

Θα  ήθελα να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του παρακάτω αναφερόμενου συνεδρίου, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

imerespoiotitas2_papei

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM ξεκινά από φέτος τη διοργάνωση – διενέργεια του ετήσιου 5μερου Συνεδρίου “Ημέρες Ποιότητας” (συμμετοχή χωρίς κόστος), με στόχους ως αναφέρονται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου:

 

 http://qualitydays.unipi.gr/images/arxeia/QDays_Full-Programme.pdf .

 

Η πρόσκληση για τις “Ημέρες Ποιότητας” βρίσκεται στον ιστοσύνδεσμο:

 

 http://mbatqm.unipi.gr/images/arxeia/QDays_eInvitation.pdf.   

Σχόλια