Γιώργος Βέρδης

Γιώργος Βέρδης

Όλα άρχισαν όταν στο λεύκωμα της έκτης δημοτικού δήλωσα πως θέλω να γίνω δημοσιογράφος. Είμαι φοιτητής Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δηλώνω γοητευμένος από τη Φιλοσοφία, τη Λογοτεχνία και το Χίπ Χόπ. Θα με βρείτε στους δρόμους τής Αθήνας να τρέχω πίσω από κάποιο λεωφορείο. Απαισιόδοξος λόγω σκέψης και αισιόδοξος λόγω θέλησης.