Ένας από τους μεγαλύτερους εθελοντικούς οργανισμούς της χώρας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του σε νέα μέλη. Εσύ θα λείπεις;

Πώς είναι η εμπειρία του ανήκειν σε έναν από τους μεγαλύτερους νεανικούς οργανισμούς παγκοσμίως;

Τι ερεθίσματα δέχεται και τι δεξιότητες καλλιεργεί ένα μέλος της AIESEC;

Τι κάνει την εμπειρία αυτή ξεχωριστή; Γιατί τα μέλη της AIESEC φαίνεται να διαγράφουν μια λαμπρή επαγγελματική πορεία μετά την ενασχόληση τους με τον οργανισμό;

Αν ρωτήσει κανείς ένα μέλος της AIESEC να περιγράψει την εμπειρία του μέσα στον οργανισμό με μία λέξη, η πιο συχνή απάντηση που θα λάβει είναι το πάθος.

Τι είναι, όμως, η AIESEC Ελλάδος;

Η AIESEC είναι το μεγαλύτερο δίκτυο που διοικείται και αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ηλικίας 18-30 ετών, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές.

Σκοπός της είναι η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στους νέους μέσα από διαπολιτισμικές ανταλλαγές εθελοντισμού, επιχειρηματικότητας ή πρακτικής άσκησης. Από το 2015, η AIESEC συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, με σκοπό την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εμπειρίας είναι ο εθελοντικός της χαρακτήρας. Κατά συνέπεια, αυτό που διακρίνει τα μέλη της, είναι το πάθος και η θέρμη τους να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η πεποίθηση ότι οι νέοι μπορούν –και πρέπει– να αλλάξουν τον κόσμο αποτελεί τρόπο ζωής για τους ίδιους.


Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι οι διαπροσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες που καλλιεργούν τα μέλη της AIESEC, τα λεγόμενα soft και hard skills.

Κάθε μέρα αποτελεί κι ένα νέο μάθημα για τα μέλη του οργανισμού. Συγχρόνως, η αίσθηση της συνεχούς μάθησης και αυτοβελτίωσης είναι ένας από τους κύριους λόγους που ωθούν τα μέλη της να συνεχίζουν στον οργανισμό. Αποκτούν, έτσι, όλα τα εφόδια, ώστε να αναλάβουν θέσεις μεγαλύτερης υπευθυνότητας στο μέλλον.

Η AIESEC λόγω της δομής της –αποτελείται αυστηρά από ομάδες– καλλιεργεί τη συνεργασία, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την αλληλοενθάρρυνση. Παράλληλα, λόγω της φύσης των εργασιών, οι οποίες βασίζονται σε projects, καλλιεργεί διάφορες δεξιότητες. Μερικές από αυτές είναι η διαχείριση χρόνου, η ικανότητα παρουσιάσεων και η αποφυγή της αναβλητικότητας.


Ένα τρίτο χαρακτηριστικό, είναι η πολυπολιτισμικότητα, που βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης του οργανισμού. Τα μέλη της AIESEC έρχονται καθημερινά σε επαφή με άτομα από ξένες χώρες και άλλους πολιτισμούς. Το σημαντικότερο είναι, όμως, ότι δημιουργούν για αυτά τα άτομα διαπολιτισμικές εμπειρίες προσωπικού και κοινωνικού αντικτύπουτα προγράμματα ανταλλαγής της AIESEC.

Ένα μέσο μέλος της AIESEC είναι πολύγλωσσο, χρησιμοποιεί με μεγάλη άνεση στην καθημερινή του επικοινωνία τα αγγλικά και έχει ταξιδέψει σε τουλάχιστον 2 ξένες χώρες.


Όλα τα παραπάνω, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα μέλη της AIESEC εξαιρετικά ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Μετέπειτα, σε πολλές περιπτώσεις, εξελίσσονται σε ιδρυτές εταιρειών ή οργανισμών και επί κεφαλής καινοτόμων δράσεων ανά τον πλανήτη.

Μάθε περισσότερα για την εμπειρία μέλους στην AIESEC εδώ: https://aiesec.gr/join

Σχόλια