Σε πολίτες της Ελλάδας και της Κύπρου!

Η Αυστριακή Κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες για το νέο ακαδημαϊκό έτος και προγράμματα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι ανεβασμένα σε μία βάση δεδομένων και 310 από αυτά αφορούν Έλληνες και Κύπριους. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη γερμανική και στην αγγλική γλώσσα.

Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων μπορείς να βρεις:

  • Προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης
  • Προγράμματα σπουδών μερικούς φοίτησης (εξάμηνο, έτος)
  • Θερινά Προγράμματα
  • Πρακτική άσκηση

Βρες εδώ και άλλες υποτροφίες!

Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές/τριες, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υ.Δ, μεταδιδάκτορες, ερευνητές/τριες. Μπορείς να βρεις εδώ τη βάση δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας:

  • Προγράμματα υποτροφιών αποκλειστικά για γυναίκες
  • Κατηγοριοποιημένα προγράμματα από Πανεπιστήμια και φορείς της Αυστρίας
  • Διασύνδεση με πλατφόρμες “χρήσιμων πληροφοριών”

Σχόλια