Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει υποτροφίες για διδακτορικά προγράμματα!

Συγκεκριμένα χορηγούνται δύο υποτροφίες για τα διδακτορικά προγράμματα στην Κοινωνιολογία και στην Πολιτική Επιστήμη σε νεοεισερχόμενους φοιτητές για εισδοχή από τον Ιανουάριο 2019.

Το πόσο ανέρχεται στα 12.000 ευρώ έκαστη για εννέα μήνες, αφού δεν περιλαμβάνονται οι καλοκαιρινοί μήνες, συν τα δίδακτρα. Επιπρόσθετα διατίθενται 800 ευρώ για παρουσίαση σε Διεθνή Συνέδρια.

Βρες άλλες υποτροφίες εδώ!

Η κάθε υποτροφία μπορεί να χορηγηθεί για τέσσερα έτη, ανάλογα με την επίδοση του φοιτητή. Επιπλέον, ως μέρος των υποτροφιών, ο υποψήφιος Διδάκτορας θα προσφέρει υπηρεσία ως Βοηθός Διδασκαλίας στο Τμήμα (για μια διδακτική μονάδα, 4 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων) ή να παρέχει διοικητική υποστήριξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στον ιστότοπο: http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Ακαδημαϊκή Αριστεία
  • Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση
  • Δυνατότητα Επίβλεψης από Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση και αφού εξετάσουν τα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ θα επικοινωνήσουν με τον φοιτητή. Τέλος, η συγγραφή της διατριβής μπορεί να γίνει στην Ελληνική, τη Αγγλική ή άλλη Διεθνή Γλώσσα με την έγκριση του Ερευνητικού Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο: 22 894561, 22894560, φαξ: 22 894559, αλλά και στα email: ssofroni@ucy.ac.cy, elenap@ucy.ac.cy

Σχόλια