Από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου!

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν σε διάστημα ενός μήνα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στην ειδική εφαρμογή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου www.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Δες όλες τις φοιτητικές προσφορές!

Σχόλια