Από τις 25 Μαΐου θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Μια από τις σοβαρότερες μεταρρυθμίσεις σε αυτό τον τομέα από όταν ιδρύθηκε το διαδίκτυο θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου του 2018 και αφορά τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός είναι να εφαρμοστούν πιο αυστηροί κανόνες, ώστε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προστατευμένα και να ελέγχονται καλύτερα.

Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες μπορεί να επέλθει πρόστιμο που θα φτάσει το 4% των ετησίων εσόδων της εταιρείας, δηλαδή στην περίπτωση του Facebook στα 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα καλύτερα tips για να προστατεύσεις τα δεδομένα σου!

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς πρέπει να παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τους σκοπούς που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, σε ποιούς άλλους κοινοποιούνται, τον χρόνο για τον οποίο αποθηκεύονται, αλλά και το αν τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ.

Μάλιστα, ο χρήστης πλέον θα έχει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στα δεδομένα του και θα μπορεί να ζητά αντίγραφο αυτών. Επιπλέον, θα έχει το δικαίωμα να μην λαμβάνει online διαφημιστικό υλικό. Αν για παράδειγμα κάποιος αγοράσει εισιτήρια για κάποια παράσταση και έπειτα λαμβάνει συνεχώς διαφημιστικό υλικό για παραστάσεις μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία και αυτή θα πρέπει να σταματήσει άμεσα να του στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα!

Τα μοναδικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να χρησιμοποιούνται είναι αυτά που δεν έχουν ταυτοποιημένο χρήστη, είναι κρυπτογραφημένα ή ανώνυμα.

Δες ποιες εφαρμογές υποκλέπτουν τα δεδομένα σου!

Οι αλλαγές στον χρήστη, πάντως, δεν θα είναι φανερά αισθητές από τις 25 Μαΐου και έπειτα εκτός φυσικά από τις online διαφημίσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λιγότερες, αφού με τους νέους κανόνες θα είναι δυσκολότερη η στοχευμένη ηλεκτρονική διαφήμιση!

Τέλος, οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες για το ποιός επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους και γιατί. Θα μπορούν να ζητούν απ’ όλες τις εταιρείες να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση, να μαθαίνουν ποιά ακριβώς στοιχεία οι εταιρείες διατηρούν γι’ αυτούς και το σημαντικότερο θα έχουν το δικαίωμα στη «λήθη».

Σχόλια