Να η ευκαιρία που σου προσφέρει ο διαγωνισμός EPSO εάν θες να εργαστείς ως διοικητικός υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Τι είναι ο λογαριασμός EPSO

Ο λογαριασμός EPSO είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει τα προσωπικά σας στοιχεία και όλες τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής της EPSO. Σε όλες τις σελίδες του ιστότοπου της EPSO υπάρχει σύνδεσμος που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό EPSO ή να συνδεθείτε με αυτόν.

Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται επίσης από την EPSO για την αποστολή μηνυμάτων. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τον συμβουλεύεστε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Προτού υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό EPSO, εφόσον δεν διαθέτετε ήδη. Μπορείτε να έχετε μόνο έναν λογαριασμό EPSO, τον οποίον θα χρησιμοποιείτε για όλες τις διαδικασίες επιλογής.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, αρκεί να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο «Δημιουργία λογαριασμού EPSO» και να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στον οδηγό ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε κάθε πληροφορία που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης.

Τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία πρόσβασής σας στον λογαριασμό EPSO πρέπει να είναι πάντα επικαιροποιημένα. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η EPSO διαπιστώσει ότι δημιουργήσατε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορεί να αποκλειστείτε.

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

1. Χρηματοοικονομικά — 55
2. Μακροοικονομία — 32

Καταλητική ημερομηνία: 19-12-2017

Αναλυτικότερα:
Περισσότερες Πληροφορίες

European Union Jobs

 

Σχόλια