5 γαλλικά συγκροτήματα που αξίζει να ακούσεις!

Mesdames et Messieurs, voila 5 γαλλικά συγκροτήματα που πρέπει να ακούσετε!