Συμπαντικές αλήθειες: Trappist-1! Ενα ηλιακό σύστημα… σαν το ηλιακό μας σύστημα!

Μπορεί να υπάρχει ζωή σε κάτι που η επιστήμη έχει ήδη ανακαλύψει!