Αποξένωση: Μήπως υφίσταται παντού;

Ένα δραματοποιημένο κείμενο-μαρτυρία, τοποθετημένο πάνω στο φαινόμενο της αποξένωσης των ατόμων στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.