Ακυβέρνητες Πολιτείες: Το συνεργατικό βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης

Επισκεφθήκαμε τις “Ακυβέρνητες Πολιτείες”, ένα αυτοδιαχειριζόμενο βιβλιοπωλείο – καφέ στη Θεσσαλονίκη, και συζητήσαμε μαζί τους για το βιβλίο, την πολιτική και την κοινωνία.