Οι δυσκολότερες ξένες γλώσσες: Θα τις τολμούσες;

Τελικά τα ελληνικά σε ποια κατηγορία κατατάσσονται;