Ο φόβος του όχι: απέχθεια για τη λέξη ή ανασφάλεια;

Γιατί φοβόμαστε να ακούσουμε τη λέξη “όχι;” Μας τρομοκρατεί η λέξη αυτή καθ’αυτή ή αποστρεφόμαστε την εικόνα που μας προκαλεί για τον εαυτό μας;