Άνθρωπε, μάθε να βλέπεις αυτό που κοιτάς!

“Μάθε να κοιτάς αυτό που βλέπεις. Οι τωρινές σου πλαναισθησίες είναι αιμοσταγείς δολοφονικοί οφθαλμοί του δικού σου αύριο.”