Όσο υπάρχουν άνθρωποι

Εξάλλου τι είμαστε; Ο σωρός των ανθρώπων που επιλέγουμε να κρατήσουμε στην ζωή μας ;)