10 μαθήματα ζωής από τον Λεό Μπουσκάλια

“Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις” : δέκα επιλεγμένα αποσπάσματα από το αγαπημένο έργο.