Τι θα κάνω στη ζωή μου;

30 ερωτήσεις στον εικοσιτρίαχρονο εαυτό μου.