Το νόημα της ασημαντότητας

Ο Mahatma Gandhi είπε πως “ό,τι κάνουμε στην ζωή είναι ασήμαντο, όμως είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να το κάνουμε.”.