Άγνωστοι σε μια γνωστή πόλη

Πώς επηρεάζονται οι ανθρώπινες συμπεριφορές από τη ζωή στην πόλη; Τελικά, είμαστε όλοι άγνωστοι σε μια γνωστή πόλη;