Χρειαζόμαστε τη φιλοσοφία για να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο πρέπει να αναρωτιόμαστε “πού πάμε” και “ποιος είμαι”; Χρειαζόμαστε απαντήσεις για να είμαστε ευτυχισμένοι;