Σινεφίλ Επιλογές: Chungking Express

Μια εξαιρετική χαλαρή σινεφίλ πρόταση, ιδανική ως εισαγωγή στον Ασιατικό κινηματογράφο!