Μπορεί η μουσική να μας προκαλέσει κακό;

Ακόμα και τα πιο όμορφα πράγματα έχουν και μια αρνητική πλευρά…