Ρέκβιεμ για έναν κόσμο που αλλάζει

Σκέψεις γύρω απο το Brexit, τον Donald Trump και την παγκοσμιοποίηση.