Προσφυγικό ζήτημα: Ό,τι συμβαίνει καθημερινά και μάλλον αγνοείς

Μια οπτική πάνω στο προσφυγικό ζήτημα, με έναυσμα τα γεγονότα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.