Περιφορά νεκρού Μητροπολίτη: Το είδαμε και αυτό!

Μακαριότατοι οι πτωχοί τω πνεύματι!