Τι είναι Ελευθερία;

Θα θέσω ένα ερώτημα. «Σήμερα είναι ελεύθερος ο σύγχρονος άνθρωπος;»