Κινηματογραφικές Ιστορίες Εκδίκησης: Oldboy

Το 2003, ο Παρκ Τσαν-Γούκ μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την απόλυτη ιστορία εκδίκησης, μια σύγχρονη τραγωδία, ο λόγος φυσικά για το Oldboy.