Μάθε παιδί μου καταναλωτισμό!

Ο καταναλωτισμός κυριαρχεί στις σύγχρονες κοινωνίες και δυστυχώς όποιος κατέχει, υπάρχει!