Οι δίκαιοι του Αλμπέρ Καμύ: μια πραγματεία περί της ηθικής της επανάστασης (ΜΕΡΟΣ 1o)

«Ο Γιάνεκ πιστεύει το αντίθετο. Λέει πως η ποίηση είναι αδελφή της Επανάστασης.»
«Μόνο οι βόμβες βοηθάνε την Επανάσταση».