Τα smartphone σκοτώνουν (και) την αυτοπεποίθηση!

Σίγουρα είχες δει τα σημάδια, αλλά επίτηδες τα αγνοούσες…