~ Βαθιά

Η ελπίδα δεν αποτελεί καν επιλογή, όσο βαθιά πλέον κι αν βρίσκεσαι.