Καθημερινές σκέψεις “ρουτίνας”

Τρέχει ο χρόνος, περνά και χάνεται, όπως χάνονται και οι ευκαιρίες μας. Και εδώ είναι μερικές σκέψεις “ρουτίνας”