Νεκροί χωρίς τάφο, του Ζαν-Πωλ Σαρτρ

Οι Νεκροί χωρίς τάφο μαζί με τις Μύγες, το Κεκλεισμένων των θυρών, και την Πόρνη που σέβεται, ανήκουν δικαιωματικά στα πλέον συνταρακτικά θεατρικά έργα του Γάλλου θεμελιωτή του Υπαρξισμού Ζαν-Πωλ Σαρτρ, χάρη στον σπάνιο ανθρωπισμό από τον οποίο διαπνέονται και στα ζωτικά ερωτήματα που ορθώνουν μπροστά μας.