Πίνοντας ούζο με τον Μαρξ

Κάπου στον Πειραιά,πίνοντας ούζα,συζητώντας για τον Μαρξ.