Μια σύντομη ιστορία της Pop Art, από τον Warhol έως τον Murakami

Μία σύντομη ιστορία στα βάθη της pop art.