7 Γυναίκες φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας που δε γνωρίζουμε

Αυτές οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας συνέβαλαν στη γεωμετρία, στην ηθική φιλοσοφία και στη φυσική, που γνωρίζουμε σήμερα. Πόσες από αυτές ήξερες;