Από την Αθήνα στην Bogotá το street-art πολιτικοποιείται

Από την Αθήνα της κρίσης στην Bogota της Κολομβίας όπου το graffiti είναι νόμιμο οι street-artists δίνουν το δικό τους μήνυμα.