Ένα προσφυγόπουλο με….. ονοματεπώνυμο.

Γιατί εκπλήσσεστε όλοι με τον θάνατο του Αιλάν;
Δε γνωρίζετε την κατάσταση;