Το ιδανικό γυναικείο σώμα τα 100 τελευταία έτη

Το συμπέρασμα τελικά είναι…;