Συναισθηματική νοημοσύνη: Πιο σημαντική απ’ το IQ;

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι εξαιρετική, αλλά μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο χειραγώγησης…