Ψυχολογικό τεστ αυτογνωσίας

Μερικές ερωτήσεις του τεστ είναι αρκετές για να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου.