Όσα μου έμαθε ο Νίτσε…

Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος ξεκινά από την ύπαρξη του θεού και φτάνει στην δειλία, την ελευθερία και την ηθική. Ίσως κάπου συμφωνήσεις κι εσύ μαζί του…