Αφιέρωμα στα κινηματογραφικά ρεύματα: Nouvelle vague

Η φιλοσοφία και οι αντιπροσωπευτικότερες ταινίες ενός ρεύματος που αμφισβήτησε κάθε κινηματογραφική σύμβαση…